JFORCE Blog

Sigortacılık Sektörü Otomasyondaki Gelişmelerden Nasıl Yararlanabilir?

Sigorta
16.05.2022
Değişen müşteri beklentileri, tüm şirketler için dijital dönüşümü zorunlu hale getiriyor. Sigorta şirketleri, geleneksel yöntemlerle yapıldığında uzun süren iş süreçlerini, otomatik karar verme ve yapay zekayı kullanarak hızlandırabilir.
 
Hiper Otomasyon, kuruluşların mümkün olduğunca çok sayıda iş ve BT sürecini hızlı bir şekilde belirlemek, denetlemek ve otomatikleştirmek için kullandığı, iş odaklı, disiplinli bir yaklaşımdır. Hiper Otomasyon, Yapay zeka (AI), Makine öğrenimi, Süreç Otomasyonu, İş Kuralları Yönetimi, Düzenleme, API Ağ Geçitleri ve İş Zekası dahil olmak üzere birden çok teknolojinin, aracın veya platformun bir arada kullanımını içerir.
 
Diğer sektörlere kıyasla dijital dönüşümü benimsemekte geciken sigortacılık, otomasyondan en yüksek verimi alabilecek sektörlerin başında geliyor. Mevcut teknoloji, sigorta şirketlerinin manuel olarak tamamladığı pek çok görevi hızlandırmak ve hataları ortadan kaldırmak için yeterli durumdadır. 
 
Geleneksel yöntemleri, sigortacılık otomasyonu ile değiştiren sigorta şirketleri, müşteri deneyimini zenginleştirerek rekabette öne geçiyor. 

Otomasyon sigortacılığı nasıl dönüştürecek?

Çok sayıda evrak işlerinin manuel olarak yapılması, iş akışını yavaşlatarak müşteri deneyimini zayıflatıyor. Bu nedenle sigortacılık sektörünün müşteri memnuniyetine yatırım yapması şart.
 

Sigorta otomasyonu; talepler, taahhüt, tahsilat, yenileme ve satış başta olmak üzere tüm sigorta süreçlerini hızlandırarak sektördeki en büyük değişimi sağlıyor. Müşteri deneyimini odağına alan sigorta şirketleri, hibrit hizmet vererek müşterilerinin ihtiyaçlarına çok daha hızlı yanıt verebiliyor. 

 

Hiper Otomasyon, 'tekrarlayan görevleri' ortadan kaldırır, süreçlerin güvenilir olmasını ve zamanında tamamlanmasını sağlar, etkinliği artırır ve cüzdan payını artırmanın yanı sıra satış kapanış oranlarını artıran verileri devreye sokar. Sigorta şirketleri, hiper otomasyon ile 
 
  • Yaşam olayları verilerinden yararlanabilir ve pazarlama performansını 7 kat artırabilir,
  • Taleplerle %75+ STP* elde etmek için karar yönetimini kullanabilir,
  • Taahhüt Otomasyonunu %90'ın üzerinde artırabilir,
  • Müşteri davranışını anlayarak içgörülere göre hareket edebilir,
  • Veri toplama ve güncelleme gibi tekrarlayan görevleri ortadan kaldırabilir.
*(STP- Straight Through Process - Doğrudan Süreç, herhangi bir insan müdahalesi olmadan tamamlanan bir iş sürecidir.)
 
Süreçleri denetlenebilir, ölçülebilir, tüm kanallardan kolay erişilebilir ve verimli hale getirebilir.
 
Böylece şirket çalışanları, doğrudan iletişime geçilmesi gereken müşterilere daha fazla zaman ayırabilir.
 
Ayrıca yapay zeka (AI), analitik, karar yönetimi, süreç otomasyonu ve öngörüleri, OCR/ICR & Yüz Tanıma gibi gelişmiş teknolojileri bir araya getiren Hiper Otomasyon ile sigorta teknolojilerini bütünlüklü olarak güncelleyen şirketler, çalışma modelini uçtan uca dijitale taşıyor. Bu sayede taleplere yanıt vermek için kullanılan kanallar, daha etkili ve çeşitli hale geliyor.
 
Veri bilimi ve tahmine dayalı analitikler sayesinde; sigortacılık sektörü, poliçe ve teminat hizmetlerini gerçek müşteri beklentisine uygun olarak güncelleyebiliyor. Böylece daha iyi hizmet ve ürünü, en az riskle sunma şansı yakalıyor.

Sigorta otomasyonunun kullanım alanları

Sigorta otomasyonu, sigortacılık süreçlerinin hemen her alanındaki süreçleri daha pratik, daha hızlı ve sorunsuz hale getirmek için kullanılıyor.

Satış

AI tarafından desteklenen karar yönetimi artık müşteri modellerini her zamankinden daha iyi tanıyor ve müşteri verilerini öngörüye dayalı eylemlerde güçlendiriyor. Tekliflerin kişileştirilmesi, modüler ürünlerin müşteri gereksinimlerine göre uyarlanması, akıllı öneri motorları ve karmaşık müşteri etkinliklerine dayalı zamanında eylemler, pazarlama ve satış süreçlerini kolaylaştırıyor. AI ve Karar Otomasyonu'nun gücüyle sigorta satış uzmanlarını artırmak, satış etkinliğini en az yüzde yirmi oranında artırıyor.

Onboarding (Müşteri Katılım Süreci)

Yeni bir müşteri edinen şirketler, müşteri bilgilerini ve gerekli belgeleri toplamak için otomasyon teknolojilerinden faydalanabilir. Yüz Tanıma ve mobil yakalama, uzaktan katılımı güvenli ve hızlı hale getirebilir. Gerekli belgeleri, demografik ayrıntıları ve imzaları almak için akıllı telefonlardan daha çeşitli bir şekilde yararlanmak, video referansları ve beyanları almak, yeni müşterilerle etkileşim kurmanın hızlı ve akıllı bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı çiplerle vatandaş kimlik kartlarını okumak için akıllı telefonlarda ve NFC'de Yüz Tanıma'yı kullanmak, kimlik hırsızlığı ve kötüye kullanım sorunlarını çözerek uyumlu ve güvenli bir katılım sağlar.
 
Akıllı botlar, sigorta alanında belgelerin doğrulanması ve onaylanması sürecini kolaylaştırır. Metin ve resimleri doğru şekilde tanıyan ve formları otomatik olarak dolduran botlar, müşteri etkileşim sürecini hızlı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olur.

Taahhüt İşlemleri

Taahhüt genellikle uzun ve manuel bir tarama süreci gerektirir. Çalışanlarınız, kontrolleri garanti altına almak, iç sistemleri güncellemek ve müşterilerle iletişim kurmakta uzun zaman kaybeder. Bu, iş akışlarını yavaşlatır ve müşteri deneyimini zayıflatır.
 
Karar motorları tarafından desteklenen akıllı kalıtım formları, doğru soruları sorabilir ve taahhüt için gerekli girdileri toplayabilir. Diğer sigorta şirketleri ve devlet yetkilileri ile bağlantı kuran entegrasyon ve düzenleme araçları, verileri saniyeler içinde toplayabilirken, e-posta tabanlı manuel toplama günler sürer. Müşteri profillerinin standartlaştırılmış taraması, bir UW muafiyeti eklemek veya bir teminatı sınırlamak ve müşteri borç oranını artırmak için AI tarafından otomatik olarak yorumlanan UW Risk puanları oluşturur. Bunların tümü birlikte, sigortalama süreçlerini otomatikleştirmek, sigorta şirketlerinin verimliliklerini yüzde doksan oranında artırmalarına yardımcı olabilir.

Poliçe Yönetimi

RPA sigorta otomasyonu, poliçe güncellemeleri ve poliçe tanzimi dahil olmak üzere poliçe yönetiminde kullanılabilir. Böylece poliçe oluşturma, yenileme ve iptal işlemlerinin yanı sıra adres değişikliği gibi bilgilerin güncellenmesi otomatikleştirilebilir. 

Mevzuata Uygunluk

Sigorta şirketleri, pek çok yasal mevzuata uymak zorundadır ve bu mevzuatlar zamanla değişebilir. İhlal durumunda şirketler finansal ve operasyonel olarak zarar görür.  
 
Otomatik tarama sistemleri, uygunluğu denetlemek için çok sayıda uyarı üretir. Ancak yanlış pozitif olabileceği için bu uyarıların kontrol edilmesi gerekir. Bu aşamada yapay zeka güdümlü RPA, uyumluluk kontrolleri, müşteri araştırması ve veri güvenliği için raporlar oluşturabilir. 

Talep İşleme

Talep işleme, bir sigorta şirketinin müşteri deneyimini iyileştirmek için güçlendirebileceği en önemli süreçtir. Bu süreçler ortalama olarak 3 gün ila bir hafta arasında sürese de, bazı durumlarda çok daha uzun zaman alabilir. 
 
Karar otomasyon sistemlerini kullanan politika kuralları yönetimi, talep işleme iş akışını çok daha kolay hale getirerek bu süreci hızlandırabilir. Bunun için taleplerin alınması, değerlendirilmesi ve çözülmesi otomatikleştirilebilir. Böylece, en az birkaç gün sürecek işlemler, doğrudan işleme için saniyeler içinde tamamlanabilir ve taleplerin geri kalan yüzde yirmi beşi, aynı gün içinde manuel ayarlamaların yapılmasını gerektirir.

Dolandırıcılık Yönetimi

Gelişen teknoloji ile birlikte dolandırıcılık yöntemleri de gelişiyor. Sigortacılık şirketleri özellikle sigorta talebi konusunda risk altında. Bu nedenle, sigortacılık şirketlerinin dolandırıcılığa karşı etkin önlem alması gerekiyor. 
 
Sigorta talepleri gibi kolayca sahte belge oluşturulabilecek işlemlerde dikkatten kaçabilecek detaylar, şirketlere pahalıya mal olabilir. Hiper Otomasyon, farklı belgeleri hızla tarayarak şirketlerin dolandırıcılık yönetimini kolaylaştırır. Belgelerin geçerliliğini kontrol eden dolandırıcılık tespit algoritmaları, rapor oluşturarak şirketler için riski minimuma indirir.  

Sigortacılıkta akıllı süreç otomasyonunun faydaları

RPA, tek başına kullanıldığında yapay zeka desteği olmadan çalışır. Bu, botların yalnızca verili algoritmaya göre bir görevi tamamlayacağı anlamına gelir. Akıllı süreç otomasyonu ise yapay zeka güdümlü hareket ederek Süreç Yönetiminin çok daha verimli sonuç vermesini sağlar. 
 
Yapay zeka, insan zekasını simüle ederek bir miktar akıl yürütme, muhakeme, karar ve analiz gerektiren görevleri yerine getirebilir. Makine öğrenimi, yapılandırılmış veri etkileşimi ve akıllı belge işleme gibi özelliklerle, yalnızca bir görevin değil, tüm iş akışını otomasyona dahil eder.
 
Sigortacılıkta akıllı süreç otomasyonunun temel faydaları şöyle sıralanabilir:
 

Ek masraf yapmadan gelirinizi artırın.

Akıllı süreç otomasyonu ile çalışan sayınızı artırmadan çok daha fazla kişiye daha yüksek kalitede hizmet verebilirsiniz. Maliyetlerinizi artırmadan daha yüksek performans gösteremenize yardımcı olan otomasyon ile gelirinizi doğrudan artırma şansı yakalarsınız.
 

İş akışını hızlandırın.

Manuel olarak yapıldığında çok zaman alan ve tekrar eden işleri hızlandırarak çalışanlarınız için daha fazla vakit yaratabilirsiniz. Ayrıca, farklı departmanların birbiriyle hızla etkileşime geçtiği dijital sistemler ile şirketinizdeki tüm görevler çok daha hızlı tamamlanabilir.
 

Çalışan verimliliği artırın.

Çok zaman alan ve süreklilik arz eden görevleri dijital çözümlerle tamamladığınızda, çalışanlarınız şirketinize değer katacak işlere odaklanabilir. Üstelik akıllı otomasyon sistemleri, analiz ve raporlamalar ile ekipleriniz çok daha verimli çalışmasını destekler. 
 

Müşteri memnuniyetini artırın.

Sigortacılık sektöründe müşteri memnuniyeti, büyük oranda hızlı ve sorunsuz yanıt vermenize bağlıdır. Akıllı otomasyon, müşterilerinize tüm süreçlerde zaman kaybetmeden destek vermenizi sağlar. Üstelik, yapay zeka ile poliçe ve teminat paketlerinizi gerçek tahminlere göre düzenleyerek de müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz. 
 

Rekabetteki konumuzu güçlendirin.

Tüm faydaları bir araya geldiğinde akıllı süreç otomasyonu, sigortacılık sektöründeki diğer şirketlerin önüne geçmenize yardımcı olur. Böylece, çok daha güçlü rekabet edebilirsiniz.

Sonuç

Zaman alan çok sayıda iş süreci gerektiren sigortacılık sektöründe otomasyon, tüm iş sürecini dönüştürüyor. Daha hızlı ve verimli hizmet vermeyi sağlayan RPA, akıllı otomasyon ve diğer sigorta otomasyonu teknolojileri, müşteri memnuniyeti ile birlikte şirketlerin rekabet gücünü artırıyor.

Sigorta teknolojileri ile şirketinizin dijital dönüşümünü tamamlamak için JFORCE’un sigortacılık çözümlerine göz atın.
Yazar: Jforce