Elementer Sigortacılık

Temel Sigortacılık


Yangın Sigortası için Anomali Tespiti

Yıllar içinde primlerdeki artışa kıyasla maddi kayıplardaki önemli artış yangın sigortasında da dikkat çekmektedir. Bazı kötüye kullanımlar algılanabilse de, gerçek oran taleplerin %1,3'ü olarak tahmin edilir.

En yaygın kötüye kullanım türleri,

  •   Hasar veya kayıplar meydana geldiğinde verilen poliçeler talep veya talep olasılığı tespit edilecektir.
  •   Amaç, hava koşullarından veya diğer nedenlerden kaynaklanan olası hasarlardan hemen önce anormallikleri tespit etmektir.

Üretim anında yangın sigortasında anormallikler tespit ederek suistimalleri önlemek mümkündür. Makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak, herhangi bir hasar oluşmadan önce hava koşulları veya farklı bir nedenden dolayı hasar olasılığı varsa anomaliler tespit edilir.

Kötüye kullanım riski yüksek üretimlere önlemenin temel başarıları,

  •  Kötüye kullanımı tespit ederek ödenen gereksiz iddiaları önlemek için
  •  İyi bir ajans portföyü ile çalışmayı sağlayarak karlı portföyler elde etmek
  •  Acentelerin ve sigortalıların portföyünü tanımak
Anomaly_Detection_for_Fire_Insurance-JFORCE