Enerji ve Kamu Hizmetleri

Enerji ve Kamu Hizmetleri


Perakende Talep Tahmini

Elektrik ihtiyacının sürekli artması, kaynakların sınırlı kullanılabilirliği ve elektriğin depolanmaması sektör katılımcılarını çeşitli eylem planları ve güvenlik önlemleri hazırlamaya zorlamaktadır. Üretildiği anda elektrik tüketmenin gerekliliği, piyasa aktörlerine arz-talep dengesinin sağlanmasını dayatmamaktadır.

Bu çalışmanın amacı, enerji talebini tahmin eden bir zaman serisi modelini geliştirmektir. İstatistiksel yöntemler ve yapay zeka algoritmaları kullanılarak kısa, orta ve uzun vadede enerji talep tahminleri elde etmek mümkündür.

Enerji talebini tahmin etmek için hava durumu, mevsimsellik, GsyİH, nüfus, ithalat, ihracat, binanın alanı ve araç sayısı verileri modelin girdisi olarak kullanılmaktadır.

Perakende Talep Tahmini