Sağlık Sigortacılığı

Talep / Poliçe Otomasyonu / Kaçak Kontrolü


JSure

Hasar Talepleri ve Ön Onay Platformu

JSure

Sahtekarlık / Suistimal Yönetimi / Analitik & Raporlama


JBig Anomali Tespiti

Anomali Tespiti, Kritik KPI’ların Takibi, Maliyetlerin Azaltılması, Talep Otomasyonunun Geliştirilmesi

JBig Anomali Tespiti

Sigortalama Yönetimi ve Poliçe Üretimi


Sigortalama ve Poliçe Üretimi için JDocs

Sağlık Sigortasında Sigortalama ve Poliçe Üretimi için JDocs

Kağıt formlar, doktor incelemeleri ve veri girişi gerektiren ilk sağlık sigortası katılım süreci, Sigortalama ve Poliçe Üretimi için JDocs aracılığıyla basitleştirilmiştir.

Başvuru sahipleriniz tüm aile üyeleri için cep telefonlarından Akıllı Sağlık Beyanı formlarını kolayca doldurabilir. Akıllı formlar, zamanınız için en fazla değeri sağlayan yanıtlara ve tanımlanmış risk gruplarına göre sorulacak soruları optimize eder.

Kağıt formlar ayrıca sigortacılar tarafından incelenmek üzere Smart Scan aracılığıyla içe aktarılabilir.

Makine tabanlı risk incelemesi, doktor incelemesi, harici tıbbi kayıt araştırması ve diğer sigorta şirketlerinden hassas verilerin toplanması için taahhüt süreci basitleştirilmiştir.

İlk katılım süreci için hizmet düzeylerinizi izlemek, en iyi müşteri deneyimini sunmak için kritik iyileştirme noktalarının kolayca tanınmasını ve iyileştirilmesini sağlayacaktır.

Sigortalama ve Poliçe Üretimi için JDocs

Daha İyi Müşteri Hizmetleri


JSure Mobile Ön Yetkilendirme

JSure Mobile Ön Yetkilendirme

JSure Mobile Ön Yetkilendirme