Servisler

Yazılım Geliştirme ve Modernizasyon


Yazılım Geliştirme ve Modernizasyon

Bilgi teknolojileri tarihçesine bakıldığında uygulama projelerinin büyük kısmının ya zamanlama ya da bütçe açısından planlandığı gibi olmadığını ve “başarısız” olarak nitelendirildiğini görüyoruz. Bu durumun temel sebebi mimari açıdan ne kadar iyi çalışılırsa çalışılsın;

·    bağımlılıkların yüksek olması,

·    yapılan bir değişikliğin etkilerinin fazla olması,

·    bir kapsam içinde çok fazla sayıda büyük işin birleştirilmeye çalışılması,

·    istenilen kapsam ve zamanda fonksiyonalitenin hizmete alınamıyor olmasıdır.

 

Bu problemlerin çözümü uygulamaların küçük parçalara bölünerek riski az, bağımsız ve bir iş maddesini çözen küçük paketler haline gelmesidir. Biz buna “mikroservis mimarisi” diyoruz. Bu küçük paketlerin ne kadar “küçük” olması gerektiği ilgili iş ve uygulama ekiplerleriyle karar verilmesi gereken önemli bir konudur. Çok küçük parçalara bölmek de yönetim ve sistem performansı açısından iyi bir durum değildir. Bu şekilde bölmenin başka avantajları da hızlı devreye alınabilir olması ve farklı yerlerde tekrar kullanılabilir olmasıdır.

 

JFORCE uygulama geliştirme ve mimari ekipleri olarak kendi uygulamalarımızı bu prensiplere göre yazma ve çözüm ortaklarımızın uygulama ve mimari dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarına her aşamada destek olmaktayız. Kısa süreli, düşük maliyetli veya maliyetsiz değerlendirme çalıştayları ile mevcut durumun analizi yapılmakta ve Bilgi Teknolojileri Dönüşüm Yol Haritası önerilmektedir.

veribirimleri-JFORCE